UITNODIGING Kunstproject De Magie Van Verbinding

Beste Kunstenaar,

Hierbij nodigen we je uit om je middels het Aanmeldingsformulier aan te melden voor deelname aan het kunstproject DeMagieVanVerbinding in gemeente Overbetuwe.
Aanmelden kan tot uiterlijk 1 januari 2022.
Het project wordt o.a. gesubsidieerd door gemeente Overbetuwe.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Zie ook de Deelnamevoorwaarden

Doel van dit bijzondere project is het stimuleren van het plezier in kunst middels verbinding tussen ‘jonge’ en ‘al wat oudere’ kunstenaars door tijdelijk samen te werken.
De samenwerking in een koppel van een ‘jonge’ en ‘al wat oudere kunstenaar mag variëren: de minimale optie bestaat uit één tot meerdere gesprekken over het Thema ‘De Magie Van Verbinding’ en daarna ieder afzonderlijk in het eigen atelier aan de slag gaan met het Thema, maar ook kan er samen op worden gewerkt in één ruimte (indien mogelijk/gewenst).

In mei 2022 zullen de resultaten van die samenwerking worden tentoongesteld in Galerie de Sleedoorn en eventueel ook op andere locatie(s). Thema van de expositie: ‘De Magie Van Verbinding’.
Tevens zal tijdens de expositie een compilatie van digitale foto’s en film van de samenwerking van een aantal kunstenaars te zien zijn: ‘The Making of’.
In februari en maart 2022 worden verder nog inspirerende lezingen georganiseerd vanuit het Thema ‘De Magie Van Verbinding’.

Inmiddels werken er al enkele ‘al wat oudere’ kunstenaars enthousiast samen met enkele ‘jonge’ kunstenaars. Tot nu toe is een tiental ‘jonge’ kunstenaars bereid gevonden om deel te nemen aan het project. Een aantal ‘jonge’ kunstenaars is echter nog niet gekoppeld, maar zou gematcht kunnen worden met ‘al wat oudere’ kunstenaars die ook graag willen deelnemen en zelf geen contact hebben kunnen realiseren om met een ‘jonge’ kunstenaar samen te werken. Ondersteuning vanuit het organisatieteam is mogelijk bij de tijdelijke koppeling.

Als je geïnteresseerd bent om deel te nemen, vul dan ook het Aanmeldingsformulier in en stuur dat naar ons door. Graag extra aandacht hierbij voor het item ‘Korte omschrijving van je werk’.

We zullen de kunstenaars, die hebben laten weten te willen deelnemen, ook uitnodigen voor een bijeenkomst om nader kennis te maken en van gedachten te wisselen op een nog te bepalen tijdstip en locatie met inachtneming van geldende coronabeperkingen.

Voor uitgebreidere informatie verwijzen we je naar onze eerdere mailberichten over het kunstproject DeMagieVanVerbinding.
Toch nog vragen of opmerkingen?
Mail demagievanverbinding@gmail.com bel 06 48151026.

 

Hartelijke groeten,

namens het organisatieteam:

Maddy Coopmans, Kunstenaarscollectief Het Venster Zetten
Nienke Faber, Kunstenaarscollectief Het Venster Zetten
Jo Verhoef, Kunstenaarscollectief Het Venster Zetten
Luc Corstens (adviseur), Bestuurslid van Art Overbetuwe
Ferdinand Balk, AudiovisueleTechniek