Wat ging hieraan vooraf?

Historie Art Overbetuwe

 

1. Eerste Kunstmarkt
In 2009 werd de toenmalige  voorzitter van de Elster ondernemers(EOV) aangesproken op de  geringe aandacht voor organisatie op het gebied van kunst. Als reactie hierop werd een werkgroep gevormd om te zoeken naar een grote leegstaande ruimte. Deze werd gevonden in voormalig keukencentrum Novina aan de Valburgseweg (nu AH gevestigd). Hier werd de eerste kunstmarkt gehouden in juni 2010.

2. Kunst in de Kas en Kunstexplosie
Na de kunstmarkt in Novina zijn kunstmarkten gehouden in de lege kassen van Intratuin aan de Aamsestraat: Kunst in de kas in 2012. In 2014 werd er een kunstmarkt gehouden op het Plein in het centrum: de Kunstexplosie.

3. Etalage-Kunstroute
In de maand december van de jaren 2010-2015 werd er in de etalages van de ondernemers in het centrum kunst geëxposeerd rond de Feestdagen: de Etalage-Kunstroute. Met behulp van informatie in flyers konden belangstellenden de werken opzoeken.

4. Elstar, Caesar en Rivieren
In 2011 bestond de gemeente Overbetuwe 10 jaar. Op initiatief van de gemeente werd een grote jubileumkunstmanifestatie gehouden; er werd een aparte werkgroep gevormd met vertegenwoordigers uit verschillende dorpen. De kunsthappening kreeg als thema: Elstar, Caesar en Rivieren.
Kunstenaars uit de hele Overbetuwe deden mee. Er kwam een grote route langs alle dorpen Het aantal bezoekers was groot en de reacties waren overweldigend.

Daarnaast werd er tegelijkertijd in de school van het Westeraam in Elst een grote expositie van 77 kunstwerken gehouden. Een deskundige jury van kunstenaars buiten Elst hebben deze wedstrijd beoordeeld en er een prijs aan verbonden in de 3 categorieën: professional, amateur en jeugd. Ook alle basisscholen waren actief. Groepen 7 van het basisonderwijs beschilderden een tegel. Van iedere school werd 1 tegel op het terras voor het gemeentehuis geplaatst. De overige tegels werden opgenomen in de grote gemeentelijke Kunstroute langs de kernen: Oosterhout, Valburg, Herveld-Andelst, Zetten, Hemmen, Randwijk, Heteren, Driel en Elst…

5. Art Overbetuwe
Bij leegstand van het oude Postkantoor in 2012 aan het Europaplein staken 10 kunstenaars de koppen bij elkaar en betrokken met hun kunst deze plek als Pop-Up Galerie. Nieuw was het element dat belangstellenden binnen konden lopen en er werden workshops gegeven voor kinderen.

De opening op…werd verricht door destijds burgemeester Mevr. Elisabeth Tuijnman.

Om dit initiatief  een officiële rechtspersoon te  geven voor financiële transacties en het kunnen sluiten van huurcontracten is Stichting Art Overbetuwe opgericht. Belangrijke voorwaarde voor het nieuwe bestuur van deze Stichting was ook een vertegenwoordigend persoon namens de kunstenaars.

Tezelfdertijd kwam na Elst Art de website Art Overbetuwe in de lucht en ook op Facebook worden activiteiten gedeeld.

Bij opzegging van het huurcontract van het Postkantoor is de Galerie verhuisd naar de Dillenburg in het oude pand van de Gelderlander. Inmiddels is leegstand in het centrum een uitzondering en is de Galerie opgehouden te bestaan.

6. Kunstcafé
De nieuwjaarsbijeenkomst van 2016 werd door 40 kunstenaars uit de gemeente Overbetuwe bezocht en gebruikt voor bezinning op nieuwe initiatieven. Uitkomst was een grote behoefte aan ontmoeting, leren van elkaars werk en samenwerken.

Als antwoord hierop stonden 4 initiatiefnemers op,  die inmiddels de vertrouwde Kunstcafé-avonden op de laatste vrijdag van de maand van inhoud voorzien. Samenwerking met het Creatief Collectief in Elst, Galerie de Sleedoorn in Zetten, de Kunstuitleen Zetten en Het Venster zijn zichtbaar in concrete activiteiten of in de kwartaalagenda en Nieuwsbrieven.

Het Kunstcafé wordt steevast gehouden in Theater de KiK, met wie inmiddels een stevige samenwerking is gerealiseerd. Er kunnen altijd kunstenaars aansluiten die mee willen doen.

7. Kunstroute
Om de twee jaar vindt er in september een Kunstroute plaats in Elst. Dit in aansluiting op de jarenlange organisatie van Kunst in de Hucht. Er stond een frisse werkgroep op die de organisatie op zich nam. Twee jaar geleden werd gekozen voor 19 plekken; kunstenaars exposeerden veelal thuis of in hun atelier gedurende  het weekend.

De laatste keer – 2019 – is op grond van reacties van bezoekers gekozen voor 10 locaties, meer geconcentreerd. Positief effect bleek de samenwerking en onderlinge uitwisseling.

Voor verdere informatie over Kunstcafé en Kunstroute wordt verwezen naar de betreffende pagina’s op deze website.